Обобщенная судебная практика

АНАЛІЗ судової практики застосування судами законодавства, яке регулює іпотеку як заставу нерухомого майна (ВИТЯГ)

І. Вступ Правове регулювання, поняття та зміст іпотечних правовідносин Одним із найбільш ефективних і дієвих способів забезпечення виконання зобов’язання є іпотека, оскільки в результаті іпотеки кредитор отримує матеріальні гарантії щодо виконання зобов’язання, а можлива реальна загроза втрати нерухомого майна, яке…

АНАЛІЗ застосування судами законодавства, яке регулює поруку як вид забезпечення виконання зобов’язання (витяг)

Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту…

Узагальнення ВСУ

Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин * Неодмінною умовою життєздатності економіки будь-якої держави є нормальне й стабільне функціонування її кредитно-фінансових інститутів. Інтенсивна, особливо в останні роки, інтеграція вітчизняної фінансової системи в міжнародну стала причиною того, що кризовий…

Постанова ВСС

ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПОСТАНОВА 30.03.2012  № 5 Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин {Із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду…

Постанова ВГС

Постанова пленуму ВГСУ від 24.11.2014 р. №1 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з кредитних договорів» З метою забезпечення однакового і правильного вирішення господарськими судами спорів, що виникають з кредитних договорів, 24 листопада 2014 року пленум Вищого господарського…

Лист ВСС

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ЛИСТ 27.09.2012  № 10-1393/0/4-12 Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин…

Витяг з аналізу

  А Н А Л І З судової практики застосування судами законодавства, яке регулює іпотеку як заставу нерухомого майна (ВИТЯГ)   І. Вступ Правове регулювання, поняття та зміст іпотечних правовідносин Одним із найбільш ефективних і дієвих способів забезпечення виконання зобов’язання…

Аналіз законодавства, яке регулює поруку

Аналіз законодавства, яке регулює поруку АНАЛІЗ застосування судами законодавства, яке регулює поруку як вид забезпечення виконання зобов’язання (витяг)   Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог…

Обобщенная судебная практика

Обобщенная судебная практика   ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ЛИСТ 27.09.2012  № 10-1393/0/4-12 Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що…